Szansa na 40 tysięcy złotych dotacji

euronaukaFirma szkoleniowa Euronauka zaprasza do udziału w projektach z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty zakładają przygotowanie 72 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego) dla 54 z nich.

Kryteria udziału w projektach:

 • · Status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.
 • · Utrata pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • · Utraty pracy nastąpiła w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawcy.
 • · Miejsce zamieszkania: Miasto Poznań i powiat poznański.

Obecnie prowadzony jest nabór uczestników do projektów.

Wsparcie zaplanowane w projekcie:

 • · Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • · Doradztwo indywidualne;
 • · Wsparcie psychologiczne;
 • · Wsparcie finansowe (dotacja oraz wsparcie pomostowe);
 • · Doradztwo specjalistyczne dla osób, które otrzymają dotacje;
 • · Wsparcie towarzyszące przysługujące uczestnikom, którzy nie otrzymają dotacji.

Wsparcie finansowe:

 • · dotacja inwestycyjna w wysokości do 40 000 złotych na sfinansowanie najważniejszych zakupów związanych z zakładaniem firmy;
 • · wsparcie pomostowe w wysokości do 1 600 złotych miesięcznie wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, na pokrycie podstawowych kosztów prowadzenia firmy.
 • Więcej informacji