Sierpniowe szkolenia

wielkopolskaNa dobre szkolenia czas jest zawsze dobry. Również w sierpniu Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza chętnych na kursy. Poniżej propozycje na cały miesiąc ze wszelkimi potrzebnymi danymi.

„Metody poszukiwania pracy"


Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy, pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia i biurach karier. Uczestnictwo w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Dodatkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasadami poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.

Termin: 01.08.2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 25.07.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54 Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 111, budynek C.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.


„Nowy pomysł - szansa na rynku pracy"


Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki dotyczącej twórczego myślenia i pokazanie przydatności nowych pomysłów zarówno w życiu zawodowym jak i na co dzień.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne techniki twórczego myślenia oraz bariery hamujące tworzenie pomysłów. Dodatkowo dzięki kreatywnemu myśleniu wzmacniamy zdolność do rozwiązywania pojawiających się problemów i mamy większą możliwość tworzenia samodzielnych pomysłów.
Spotkanie ma również na celu zachęcenie uczestników do umiejętnego wykorzystywania twórczego myślenia w codziennym życiu jak i na rynku pracy.

Termin: 01-02.08.2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od dnia 22.07.2013r. pod nr telefonu 61 846 38 52
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.

 

„Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele"


Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.

Termin: 20-21.08.2013r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od dnia 01.08.2013r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób.

 

„Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony"


Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na uporządkowanie informacji o swoich kwalifikacjach, doświadczeniach życiowych, umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach, co będzie pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie warsztatów poruszane są takie zagadnienia jak: znaczenie autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą, świadomość swoich mocnych i słabych stron, rola pierwszego wrażenia w poszukiwaniu pracy oraz komunikacja niewerbalna.
Program warsztatów przewiduje również próbną rozmowę kwalifikacyjną i ćwiczenie autoprezentacji z wykorzystaniem kamery video. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy jak i dla tych, którzy są zapraszani na rozmowy z pracodawcą, ale nie zauważają pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Termin: 21-23.08.2013r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od dnia 12.08.2013r. pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, I dzień – sala nr 111 (budynek C), II i III dzień – sala nr 55 (budynek B).
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób

 

„Jak radzić sobie ze stresem?"


Warsztaty te doskonalą rozpoznawanie sytuacji, w których osoba odczuwa silny stres oraz rozpoznawanie własnych reakcji na sytuacje stresowe. Uczą również różnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz umożliwiają praktyczne ćwiczenie technik ułatwiających opanowanie stresu, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w sytuacji poszukiwania pracy, w pracy, jak i w życiu codziennym.

Termin: 26-28.08.2013 r. I, II dzień godz. 9.00-13.00, III dzień godz. 9.00-14.00
Zapisy od dnia 16.08.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.

 

„Agencje Zatrudnienia – jako jedna z metod poszukiwania pracy"


Poszukujesz pracy? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują Agencje Pracy? Jaka jest specyfika prowadzonej przez nie rekrutacji? Czym różni się praca stała od pracy tymczasowej? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Jest ono skierowane do osób, które poszukują pracy i chcą zdobyć informacje o funkcjonowaniu Agencji Pracy, w tym o wykorzystywanych przez nie technikach selekcji oraz rekrutacji. Uczestnicy zapoznają się z nietypowymi metodami rekrutacji, jakimi mogą zaskoczyć rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówione zostaną także techniki poszukiwania kandydatów metodą direct search i executive search oraz selekcja kandydatów odbywająca się poprzez sprawdzenie referencji, czy też źródeł internetowych (profili społecznościowych).

Termin: 27.08.2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 20.08.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 111, budynek C.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.