Projektowanie przestrzeni publicznej warsztaty

warsztaty 270Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w warsztacie „Projektowanie przestrzeni publicznej – nowa atrakcyjna usługa dla firm w ofercie instytucji otoczenia biznesu”. Warsztaty odbędą się 14 i 15 grudnia 2016.

Warsztaty skierowane są do firm, które świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie poszerzenia oferowanych Klientom usług.

W oparciu o praktyczne ćwiczenia, dyskusje z zaproszonymi ekspertami, prezentacje oraz analizę zakończonych sukcesem wdrożeń w zakresie projektowania wnętrz publicznych z obszarów Inteligentnej Specjalizacji Regionu, uczestnicy uzyskają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

jakie są zasady projektowania wnętrz publicznych w kontekście budowania wizerunku miejsca
i firmy?
jakie zasady stylistyczne panują we wnętrzach publicznych?
jak aranżacja wnętrza publicznego wpływa na budowę marki firmy i pozyskiwanie nowych klientów?
jakie obowiązują przepisy dot. projektowania wnętrz publicznych?
jak wytworzyć usługę oferowaną przez IOB dot. aranżacji wnętrza publicznego?
jak zachęcić firmy do skorzystania z przedmiotowej usługi?

Kiedy: 14-15 grudnia 2016, w godz. 9.00 – 17.00,
Gdzie: Nobel Tower, ul. Dąbrowskiego 77A w Poznaniu.

Komplet informacji