Fundusze europejskie dla firm spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat dostępnych funduszy europejskich na rozwój firm. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr 2.

W trakcie spotkanie omówione zostaną aktualne możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich.
Tematem spotkania będą:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
oraz
programy centralnie zarządzane przez Komisję Europejską.
Omówione zostaną również źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.