Wielkopolski Urząd Pracy zaprasza w lipcu

Informujemy o zajęciach organizowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w lipcu. Liczba miejsc jest ograniczona, część zapisów już się rozpoczęła. Zapraszamy!

 1. „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele"
Termin: 23 - 24.07.2019r., godz. 09.00 - 13.00
Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14,
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.
Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.

2. ,,Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet"
Termin: 25 - 26.07.2019r., godz. 09.00 – 13.30
Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.
Warsztaty skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy. Warsztaty pomogą zwiększyć świadomość swoich mocnych stron oraz stworzyć plan przydatny w ponownym odnalezieniu swojego miejsca w życiu zawodowym. Często im dłuższy czas braku zatrudnienia, tym większe obawy związane z podjęciem pracy. Na warsztatach uczestniczki będą mogły porozmawiać o tym, jak odnaleźć w sobie motywację oraz zidentyfikować cele związane z pracą i życiem osobistym. Program zajęć przewiduje także ćwiczenia, które pozwolą wypracować konstruktywny sposób radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany.