WUP zaprasza we wrześniu

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu już można zgłaszać się na zaplanowany na wrzesień cykl zajęć doskonalących. Kursy odbywają się w siedzibie WUP. Liczba miejsc jest ograniczona.1. „Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej"

Termin: 12.09.2019r., godz. 09.00 – 14.30
Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji oraz sposób w jaki warto zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Program zajęć obejmuje też omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spotkań z pracodawcą.


2. „Odkryj Assessment Center – nowoczesne narzędzie rekrutacji"

Termin: 13.09.2019r., godz. 09.00 – 13.00
Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodą Assessment Center, jako coraz powszechniejszym sposobem selekcji pracowników. Spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat indywidualnych i grupowych zadań stosowanych w tej metodzie rekrutacji, do uświadomienia sobie ról jakie pełnimy w zespołach pracowniczych oraz do poznania kryteriów jakimi kierują się rekruterzy podczas oceny kandydatów w poszczególnych typach zadań. Służyć temu będzie pakiet praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych podczas warsztatów.


3. „Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony"

Termin: 18 – 20.09.2019r., godz. 9.00 – 13.00
Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.
Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na przemyślenie i przećwiczenie swojej autoprezentacji, co będzie pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: znaczenie autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą, świadomość swoich mocnych i słabych stron, rola pierwszego wrażenia w poszukiwaniu pracy oraz elementy komunikacji niewerbalnej. Program warsztatów przewiduje próbną rozmowę kwalifikacyjną i ćwiczenie autoprezentacji z wykorzystaniem kamery video. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy jak i dla tych, którzy są zapraszani na rozmowy z pracodawcą, ale nie zauważają pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie.