Spotkanie NCBR dla Firm - w październiku w Poznaniu

2 października w Poznaniu odbędzie się spotkanie organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla przedsiębiorców z regionu. Już można się rejestrować na to wydarzenie.

Spotkanie "NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR" odbędzie się 2 października 2019 w Business Link Poznań Maraton przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Poznaniu.

"NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR" to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie tych spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej przez Państwa działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawią m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówią zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażą konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

W trakcie warsztatów przedstawione będą informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR bedą okazją, aby omówić swój indywidualny pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym.

Wiecej informacji i rejestracja tutaj.