Realizacja i rozliczanie projektów unijnych spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną ogólne informacje o realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się m.in. z procedurą przygotowania wniosku o dofinansowanie, zasadami rozliczania, promocji i oznakowania inwestycji.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 5 września 2019, w godzinach od 10:00 do 12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Dla kogo:
Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób nieposiadających doświadczenia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczania projektów.

Komplet informacji