Zmiany w podatkach szkolenie

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w szkoleniu „Zmiany w podatkach 2019”. Szkolenie odbędzie się 8 października 2019 (godz. 9-14.30, PPNT, ul. Rubież 46, Poznań).

W programie szkolenia znalazły się między innymi:
Nowa matryca stawek VAT
Zmiana stawek VAT na poszczególne towary,
Wiążąca informacja stawkowa
Zmiany w zakresie WDT od 1 stycznia 2020 – zwiększenie wymagań prawnych dla stawki 0%
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – ulga na złe długi także w podatkach dochodowych.
Podatek u źródła nowe wymagania w świetle projektu wyjaśnienia urzędowe MF z czerwca 2019:
Przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej
Dochowanie należytej staranności
Ustawa z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wejście w życie 1 września 2019 i 1 stycznia 2020:
Obowiązkowy NIP na paragonie,
Pierwsze zasiedlenie,
Faktury RR,
Zmiany w rejestrach podatników dla celów VAT,
Modyfikacje w imporcie usług,
JPK VDESK – jak się przygotować.
Komplet informacji