NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym i warsztatach organizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nt. wsparcia przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2020 (PPNT, ul. Rubież 46, godz. 9.30-15.30).
W programie spotkania znalazły się między innymi: informacje o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowane do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych.
Dodatkowo prezentacja oferty komplementarnej innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR oraz wizyta Beneficjenta z regionu, który przybliży proces realizacji projektu, na który już otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” POIR.
Komplet informacji
Zdjęcie: plakat promujący spotkanie