Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej - webinarium

Urząd Patentowy RP zaprasza w środę 20 maja na webinarium nt. zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej pt. pt. „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”. Webinarium odbędzie się o godz. 13.00 na platformie Cisco Webex. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zakres tematyczny:


– aspekty intertemporalne Prawa własności przemysłowej w ujęciu procesowym i materialnoprawnym, wynikające z nowelizacji p.w.p.;
– ekstensywne ujęcie definicji znaku towarowego, zmiany w definicji wzoru przemysłowego i ich skutki;
– zakres ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym;
– ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
– ochrona wzoru przemysłowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa własności przemysłowej;
– najczęściej występujące błędy w praktyce orzeczniczej stosowania przepisów art. 303 i 305 p.w.p.

Udział w webinarium będzie możliwy pod poniższym linkiem, który zostanie aktywowany 15 minut przed rozpoczęciem spotkania:

Spotkanie poprowadzi dr Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej, adiunkt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

W trakcie wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań na czacie.
Czas trwania: ok. 2 godziny

Źródło: Urząd Patentowy RP