Bezpieczna umowa kredytowa z bankiem - webinarium

30 marca na platformie ClickMeeting odbędzie się webinarium pt. "Finansowanie dłużne – jak zawrzeć bezpieczną umowę kredytową z bankiem?". Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem webinaru jest przedstawienie praktycznych aspektów złożonego procesu pozyskiwania finansowania dłużnego, zapoznanie z najistotniejszymi z punktu widzenia kredytobiorcy aspektami umowy kredytowej w standardzie LMA, jak również wskazanie obszarów, na które kredytobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę w toku negocjacji oraz późniejszego wykonywania umowy.
Zaproszenie kierowane jest w szczególności do członków zarządów, dyrektorów działów prawnych i finansowych.

Zakres tematyczny zajęć:

• Czym jest standard LMA?
• Etap przed zawarciem umowy: term - sheet oraz commitment letter
• Podstawowe mechanizmy finansowania na bazie umowy LMA
• Negocjacje umowy kredytowej
• Aspekty podatkowe - kiedy stają się szczególnie istotne?
• Closing i co dalej - o czym pamiętać po zawarciu umowy kredytowej?

Aby wziąć udział w webinarium, należy wypełnić formularz.