Partnerstwa biznesowo-technologiczne - webinar

24 marca odbędzie webinar poświęcony partnerstwom biznesowo-technologicznym. Jak przekonują jego organizatorzy, pandemia znacznie przyspieszyła transformację cyfrową firm i wymusiła w wielu przypadkach zmianę funkcjonujących dotąd modeli biznesowych.

Elastyczność organizacji oraz umiejętność wchodzenia w partnerstwa technologiczne stają się dominującymi cechami nowoczesnego przedsiębiorstwa.

"Przybliżymy działalność i możliwości wsparcia w ramach DIH4Future, czyli hubu innowacji cyfrowych, którego celem jest m.in. wzmocnienie kultury innowacji, planowanie zmian, a w rezultacie testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu IT. Co więcej, opowiemy o funkcjonowaniu międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, która pozwala m.in. znaleźć partnerów biznesowych lub technologicznych oraz zidentyfikować potencjalne źródła funduszy lub finansowania" - informują organizatorzy webinaru.

Aby pokazać, jak w praktyce funkcjonują partnerstwa technologiczne, do udziału w webinarze zaproszono przedstawicieli firm ALDEA IT Consulting Sp. z o.o. Sp.k. oraz BRAMY- SERWIS.

"W trakcie prezentacji naszych Gości, przytoczony zostanie m.in. przykład przedsiębiorstwa produkcyjnego, w którym proces transformacji napotykał wiele przeszkód, a także przykłady wielowymiarowej współpracy w pozyskiwaniu finansowania w różnych projektach rozwojowych. Uczestników spotkania zaprosimy także na część warsztatową, podczas której będzie możliwość przeprocesowania budowy rentownego modelu biznesowego, opartego o partnerstwo technologiczne" - podano.

AGENDA

10:00 – 10:10 Wprowadzenie | Piotr Nędzewicz, Koordynator DIH4Future
10:10 – 10:25 Efektywne partnerstwa technologiczne | Grzegorz Cieśla, Kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network
10:25 – 10:40 Współpraca przedsiębiorstw źródłem przewagi rynkowej | Piotr Nędzewicz, Koordynator DIH4Future
10:40 – 10:55 Co ma wspólnego instalator urządzeń sanitarnych z cyfrową transformacją? | Jacek Gałkowski, Prezes Zarządu ALDEA IT Consulting Sp. z o.o. Sp.k.
10:55 – 11:10 Współpraca z PPNT przy analizach technologicznych, rynkowych i patentowych | Dariusz Kaszkowiak – Właściciel BRAMY- SERWIS | Maciej Niparko – Kierownik serwisu BRAMY- SERWIS
11:10 – 12:00 Budowa rentownego modelu biznesowego w oparciu o partnerstwo technologiczne – warsztat | Jan Chełkowski, Konsultant DIH4Future
12:00 – 12:30 Podsumowanie + sesja Q/A

Więcej informacji i rejestracja tutaj.