Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w webinarium nt. wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Spotkanie odbędzie się 9 września 2021 (w godzinach 10:00 – 12:15, na platformie YouTube).

Podczas spotkania wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli poznać ofertę aktualnie dostępnych produktów finansowych WFR. Webinarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

Pożyczka Ekspansja – umożliwia uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.
Komplet informacji