Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Film promocyjny

Zapraszamy do obejrzenia filmy promocyjnego Portalu Firm Powiatu Poznańskiego.

video small

 

Film bez komentarza, muzyka ilustracyjna.

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (Dz. U. z dn. 8 maja 2019, poz. 848), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2012 z dn. 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 2 grudnia 2016 str. 1, przedstawiamy deklarację dostępności strony internetowej Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl. Wymagania dostępności strony internetowej zostały sporządzone w oparciu o standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0.

Właścicielem Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Adres siedziby redakcji:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań,
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Kierownik Referatu
Tomasz Morawski
tel.: 61 8 410 667
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
I piętro, pok. 103 D.

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność portalu firm powiatu poznańskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data uruchomienia strony internetowej: wrzesień 2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji (zmiana wyglądu strony, systemu informatycznego oraz dostępności cyfrowej): czerwiec 2019.
Strona nie miała i nie ma aplikacji mobilnej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępna cyfrowo
Wyłączenia:
– filmy, zdjęcia i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
W zakresie dostępności cyfrowej wprowadzono następujące zmiany:
- na stronie uruchomiono dział „Kontakt” z danymi teleadresowymi właściciela strony oraz formularz do kontaktów drogą elektroniczną,
- na stronie uruchomiono baner Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego - właściciela strony Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl, oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- strona jest dostosowana do programów czytających,
- nagranie video zaopatrzone są w audiodeskrypcję,
- strona jest przystosowana do otwarcia w urządzeniach mobilnych,
- strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym,
- głównym językiem strony jest język polski,
- strona posiada elementy przetłumaczone na język niemiecki i język angielski,
- słowa niezrozumiałe lub techniczne są wytłumaczone,
- skróty są wyjaśnione,
- kody HTML i CSS są wolne od błędów,
- korzystający z formularzy rejestracji Użytkowników strony są informowani o limicie czasu na wypełnienie formularza,
- przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość cofania wpisów i ich poprawy,
- strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
- zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
- strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
- na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
- na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
- powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.
Oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy z Użytkowników strony Portal Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl ma prawo wystąpić do właściciela strony z uwagami o braku dostępności cyfrowej.
Uwagi są przyjmowane pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań,
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Kierownik Referatu
Tomasz Morawski
tel.: 61 8 410 667
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I piętro, pok. 103 D.

Zgodnie z wymogami ww. ustawy publikujemy także dane kontaktowe biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. centrali: (22) 55 17 700
fax: (22) 827 64 53
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej je, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Poznaniu.

Deklaracja dostępności architektonicznej
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Jackowskiego.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego znajdującym się przy wejściu głównym – Kancelaria Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Cookies

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, przejdź do zakładki Polityka Prywatności, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych.

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie Portalu Firm Powiatu Poznańskiego www.pfpp.com.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, właściciel serwisu Portalu Firm Powiatu Poznańskiego, adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3. Cel i zakres przetwarzanych danych

1. Aby świadczyć drogą elektroniczną usługę w zakresie udostępniania tobie treści zgromadzonych na www.pfpp.com.pl, niektóre twoje dane, jak adres IP, mogą być gromadzone przez serwis automatycznie.

2. Do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację, przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności na stronie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, ilości czasu spędzanego na każdej z podstron strony, historii wyszukiwania oraz informacji o czasie, dacie i lokalizacji. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z plików cookies i narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3. Aby móc rozpatrywać reklamacje, skargi oraz odpowiadać na przesłane pytania, przetwarzamy podane przez ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym lub e-mailu.

5. Żeby promować naszą stronę w serwisach społecznościowych i udostępnić możliwość komentarzy, wykorzystujemy pliki cookies stron Facebook.com.

§4. Pliki cookies

1. Pliki cookies, które używamy, to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Na naszej witrynie wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia naszej strony internetowej. Cookies stałe przechowywane są w twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez ciebie.

3. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi tych plików może utrudnić korzystanie ze strony www.pfpp.com.pl.

4. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronach przeglądarek internetowych. Wybierz z listy poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

Mozilla Firefox

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.
W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

Google Chrome

W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” > następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.

§5. Twoje i nasze prawa dotyczące danych

1. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. W czasie korzystania z serwisu zostaniesz poproszony o wypełnienie zgłoszeniowego dotyczącego danych osobowych, danych twojej firmy, danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Zbierane dane zostaną opublikowane w formie bazy danych firm znajdującej się na stronie www.pfpp.com.pl.

3. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi rejestrację podmiotu w bazie danych portalu www.pfpp.com.pl.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody

6. Wyrejestrowanie się z serwisu spowoduje usunięcie wszelkich informacji na temat twój i twojej firmy z bazy danych portalu www.pfpp.com.pl.

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Jako administrator mamy prawo udostępniać twoje dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

11. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§6. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany w polityce prywatności stają się ważne z chwilą publikacji – jeśli ich nie akceptujesz, powinieneś wstrzymać się od korzystania z serwisu.

§7. Prawo skargi

Niezależnie od prawa do usunięcia danych i prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uznasz, że przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub w inny sposób naruszamy twoje prawa związane z ochroną danych, możesz złożyć stosowną skargę do właściwego organu nadzorczego – w Polsce jest to: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Portal Firm Powiatu Poznańskiego

Co daje rejestracja w Bazie firm PFPP?

Rejestracja w bazie firm jest całkowicie bezpłatna.

Każdy przedsiębiorca, po wypełnieniu specjalnego formularza, zyskuje prawo do stworzenia w Portalu Firm Powiatu Poznańskiego „wizytówki” swojej firmy. Dobrze zaprojektowana wizytówka może stać się dobrą formą promocji firmy.

Dane o firmie można modyfikować bez ograniczeń. Wystarczy tylko zalogować się do systemu przy użyciu, wybranych wcześniej: Loginu i Hasła.

Już wkrótce zarejestrowani użytkownicy Portalu Firm Powiatu Poznańskiego uzyskają możliwość wysyłania do redakcji propozycji artykułów czy tematów, którymi warto się zająć.

Wraz z rozwojem Bazy firm planujemy także uruchomienie „Wirtualnej tablicy ogłoszeń”. Zarejestrowani w bazie firm przedsiębiorcy będą mogli za darmo zamieszczać ogłoszenia, o poszukiwaniu pracowników, kooperantów czy klientów.