Kalendarz wydarzeń

,,Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet"
Od Czwartek, 25 Lipiec 2019 -  09:00
Do Piątek, 26 Lipiec 2019 - 13:30

Warsztaty skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy. Warsztaty pomogą zwiększyć świadomość swoich mocnych stron oraz stworzyć plan przydatny w ponownym odnalezieniu swojego miejsca w życiu zawodowym. Często im dłuższy czas braku zatrudnienia, tym większe obawy związane z podjęciem pracy. Na warsztatach uczestniczki będą mogły porozmawiać o tym, jak odnaleźć w sobie motywację oraz zidentyfikować cele związane z pracą i życiem osobistym. Program zajęć przewiduje także ćwiczenia, które pozwolą wypracować konstruktywny sposób radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany.

Miejsce ul. Szyperska 14