Treść ogłoszenia

Korporacje mają wiele zalet, o których nieczęsto się mówi. Jeśliby odwołać się do modelu motywacji
do pracy stworzonego przez Frederica Herzberga, znanego psychologa teorii motywacji, wniosek
będzie prosty – nie tylko płaca, awanse i poczucie uznania wpływają na zadowolenie pracowników,
ale również warunki i atmosfera pracy. Co więcej, bez tego ostatniego pełna motywacja i
zadowolenie nie zostaną nigdy osiągnięte. To dowodzi, jak istotnie na nasze samopoczucie w pracy

Kontakt

Edyta Gomółka
781996176
60-198
Poznań
email
nopic