Odpowiedzialny biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi nabór działań, realizowanych w 2020 roku, z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Najbliższa edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” będzie zawierać również przykłady zaangażowania firm w walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000:

ład organizacyjny,
praktyki z zakresu pracy,
prawa człowieka,
środowisko,
uczciwe praktyki operacyjne,
zagadnienia konsumenckie,
zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie bądź w całym kraju.

Dobre praktyki można zgłaszać do 11 stycznia poprzez formularz na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020.

Obecność działań firm w publikacji:

włącza je do największego w Polsce przeglądu CSR za dany rok;
daje dodatkową możliwość zakomunikowania tych praktyk interesariuszom, w tym mediom;
ukazuje pozytywny wpływ organizacji;
prezentuje inicjatywy w gronie innych firm, w także firm z branży;
zapewnia dostęp do nich na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl w największej bazie dobrych praktyk CSR.