e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). Internetowy urząd jest częścią portalu podatki.gov.pl.

Pierwszy pakiet e-usług został uruchomiony 1 lutego 2021. Serwis będzie jednak rozbudowywany do września 2022.
Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Na początku (od 1.02.2021) e-Urząd Skarbowy będzie oferował:
Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
Integrację z usługą Twój e-PIT
Informację o nałożonych mandatach
Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online
Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:
e-zaświadczenia
integracja z serwisem e-TOLL
usługi dla notariuszy i komorników sądowych
usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp portalu