Spółka HiProMine z Robakowa wchodzi na giełdę New Connect

Ponad 26 milionów złotych z emisji akcji pozyskała spółka HiProMine, producent karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb z białka owadów. Pozyskane z emisji akcji pieniądze spółka przeznaczy na uruchomienie nowego centrum technologicznego.

Wszystkie swoje akcje spółka już wkrótce zamierza wnieść na rynek New Connect warszawskiej giełdy papierów wartościowych.
HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa.
Dzięki inwestycji w nowe centrum technologiczne firma z Robakowa chce zostać jednym z europejskich liderów dynamicznie rosnącego segmentu białka owadziego w Europie.
Spółka posiada własne linie produkcyjne, będące efektem wielu projektów badawczo-rozwojowych, zrealizowanych przez doświadczony zespół B+R. Ich wynikiem jest także kilkadziesiąt międzynarodowych zgłoszeń patentowych, w tym trzydzieści dziewięć patentów już przyznanych. HiProMine jest jedynym podmiotem w Polsce i jednym z zaledwie kilku w Europie oferującym produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych.
Źródło: HiProMine