Rusza 24. edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Od 25 października do 6 grudnia przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać swoje projekty do konkursu "Polski Produkt Przyszłości". W dotychczasowej historii konkursu zgłoszono ponad 1,2 tys. projektów.

Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs dla twórców innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

Jak podali organizatorzy konkursu, "Polski Produkt Przyszłości" od 23 lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce. Przyczynia się też do zmiany postaw i zwiększania świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Dzięki niemu rozgłos w kraju i za granicą zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych lub wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Szczegółowe informacje tutaj.