Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa webinarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. zasad prowadzenia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 19 października 2021 (godz. 11.30-13.00).

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza daje niezbędną informację co do bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa, jego rentowności oraz źródeł finansowania. Dzięki systematycznej ocenie przedsiębiorca może wychwycić ewentualne szanse i zagrożenia, a także poznać mocne i słabe strony swojego biznesu.
W programie webinarium:
Materiały źródłowe wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej.
Analiza i ocena płynności finansowej.
Analiza i ocena rentowności jednostki.
Pozostałe obszary oceny kondycji finansowej (zadłużenie, wykorzystanie aktywów).
Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstwa.
Komplet informacji