Wsparcie finansowe dla firm z Wielkopolski webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Spotkanie odbędzie się 20 października 2021 (10:00 – 12:15, na platformie YouTube).

W trakcie webinarium omówione zostaną produkty finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

Pożyczka Ekspansja– umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;
Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
Pożyczka Obrotowa– finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
Pożyczka Hipoteczna– umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
Pożyczka EKOenergetyczna– finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
Poręczenie– zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.
Ponadto zaprezentowany zostanie bezpłatny program rozwojowo – edukacyjny Firmy Jutra. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak za pomocą Internetu można zdobyć nowych klientów.
Komplet informacji