Miejscowość: Karpicko

Zakład Mechanicznej Obróbki Metali

ul. Jeziorna 5, 64-200,

www.berstal.pl

Fax068/ 384-29-98