Gmina Czerwonak

Gmina Czerwonak bezpośrednio graniczy z miastem Poznaniem. Obejmuje obszar 82,2 km 2 i liczy 22 215 mieszkańców. Prężny rozwój gospodarczy i niski poziom bezrobocia powoduje, że osób chętnych do zamieszkania na terenie gminy z roku na rok przybywa.

Ponad 70 % terenu gminy objęte jest planami zagospodarowania przestrzennego, opracowane zostały również dokumenty wytyczające kierunki działania władz gminy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Inwestycyjny.

www.czerwonak.ug.gov.pl

P.W.  RATOWNIK  Paweł Kornacki

ul. Konwaliowa 1, 62-004,

www.kursyratowania.pl

Telefon0 791 120 112
Fax061 65 10 112

ul. Pod lasem, 62-004,

pbbud.pl

Telefon602442287
Poznańska Grupa Eventowa

Osiedle Leśne 10/18, 62-028,

www.pge.org.pl

Telefon728 568-033
Fax61 646-99-25
SIMAT

ul. Oczarowa 1, 62-005,

www.simat.pl

Telefon608 043 787

ul. Obornicka 46, 62-005,

www1.solarisbus.pl

Fax(0-61) 81 18 310
Support Logistic Artur Bartkowiak

ul. Piaskowa 1, 62-028,

www.slba.pl

Telefon61 652 95 66
Fax616247900