Gmina Luboń

Gmina Luboń ma status miasta. Na obszarze 13,5 km2, mieszka ponad 24 tysięcy mieszkańców. O rozwoju gospodarczym Lubonia decyduje powiązanie ze stolicą Wielkopolski, z którą graniczy od północy. W mieście działa około 2.800 podmiotów gospodarczych. Wiele zakładów o charakterze wytwórczo - usługowym z Lubonia pracuje na rzecz Poznania. Przez miasto przebiegają główne połączenia komunikacyjne wschód-zachód. Jeden ze zjazdów z autostrady A2 zlokalizowano na terenie Lubonia (węzeł Poznań-Dębina). Od lotniska Poznań-Ławica dzieli miasto tylko 10 km, a dojazd do niego jest szybki i wygodny.

www.lubon.pl